TŁUMACZENIA POLSKO/ HISZPAŃSKIE

Od 2006 roku zajmuję się tłumaczeniami hiszpańsko-polskimi. Wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne. Od 2007 roku praktycznie w sposób nieprzerwany współpracowałam z firmami hiszpańskimi, wykonując dla nich tłumaczenia, jak również pomagając w codziennych sprawach związanych z prowadzeniem firmy.

Jestem osobą dynamiczną i szybko nawiązuję kontakt z ludźmi. Języka hiszpańskiego nauczyłam się w Hiszpanii podczas ośmioletniego pobytu, co uważam za swój dodatkowy atut, ułatwiający mi współpracę z Hiszpanami. Posiadam dyplom DELE Superior, potwierdzający mają znajomość języka hiszpańskiego i oczywiście referencje. Ukończyłam Szkołę Główną Handlową, otrzymując dyplom magistra zarządzania, o specjalności zarządzanie projektami.

Do tej pory każdą współpracę rozliczałam poprzez wystawianie faktur VAT, jest to zarówno dla mnie jak i jak sądzę dla firm, którym świadczę usługi najwygodniejsza forma rozliczeń.
Desde el año 2006, prácticamente en forma continua, he colaborado con las empresas españolas, tanto realizando traducciones, como también ayudando en los asuntos corrientes relacionados con el funcionamiento del negocio. Realizo traducciones escritas y/o simultàneas.

Soy una persona dinámica y me relaciono bien con la gente. El idioma castellano aprendí en España, donde estuve viviendo durante 8 años, lo que considero como una ventaja que me facilita mucho colaborar con los españoles. Tengo el diploma de DELE Superior, con el que puedo justificar mi conocimiento de la lengua castellana y, por su puesto, también las referencias de las empresas con las cuales colaboré durante los últimos años. Terminé la Universidad Szkola Glowna Handlowa en Varsovia y obtuve el diploma de licenciado en gestión, especialidad gestión de proyectos.

Hasta ahora, para las empresas con las que estuve trabajando, emitía la factura.  Esta es, para mi y creo que también para esas empresas, la forma mas cómoda.